Velkommen til Maxmill Group AS

 

Maxmill Group er et investeringsselskap, som gjennom hel- og deleierskap foretar vi investeringer innen ulike bransjer og segment som viser et godt verdiutviklingspotensial over tid. Vi deltar i prosjekt og investeringer både gjennom samarbeid med andre aktører og i egen regi.

 

Selskapet fokuserer i særlig grad på eiendomsutviklingsprosjekter i Norge og Sverige, og vi har utviklet spesiell kompetanse innen dagligvareetableringer samt grensehandelsrelatert virksomhet. Vi har også en betydelig eiendomsportefølje i egen forvaltning.

 

Maxmill Group har også posisjoner i enkelte teknologibedrifter og er engasjert i utvikling og produksjon av fornybar energi.