Velkommen til Maxmill Group AS

 

Maxmill Group er et investeringsselskap som foretar investeringer innen ulike bransjer og segment som viser et godt utviklingspotensial over tid. Vi deltar i prosjekter og investeringer både i samarbeid med andre aktører og i egen regi.

 

Vi fokuserer i særlig grad på eiendomsutviklingsprosjekter i Norge og Sverige, og vi har utviklet spesiell kompetanse innen dagligvareetableringer og grensehandelsrelatert virksomhet. Vi har også en betydelig eiendomsportefølje i egen forvaltning.

 

Maxmill Group har også posisjoner i enkelte teknologibedrifter samt i utvikling og produksjon av fornybar energi.