Velkommen til Maxmill Group AS

 

Maxmill Group er et investeringsselskap som foretar investeringer innen ulike bransjer og segment som viser et godt utviklingspotensial over tid. Vi deltar i prosjekt og investeringer både i samarbeid med andre aktører og i egen regi.

 

Selskapet fokuserer i særlig grad på eiendomsutviklingsprosjekter i Norge og Sverige, og vi har utviklet spesiell kompetanse innen dagligvareetableringer og grensehandelsrelatert virksomhet. Vi har også en betydelig eiendomsportefølje i egen forvaltning.

 

Maxmill Group er også posisjonert i enkelte teknologibedrifter samt i utvikling og produksjon av fornybar energi.