Maxmill Group AS er et privateid holdingselskap som gjennom hel- og deleierskap foretar investeringer innen ulike bransjer og segment som viser et godt verdiutviklingspotensial over tid. Vi deltar i prosjekt og investeringer både gjennom samarbeid med andre aktører og i egen regi.

Selskapet fokuserer i særlig grad på eiendomsutviklingsprosjekter i Norge og Sverige, og vi har utviklet spesiell kompetanse innen dagligvareetableringer samt grensehandelsrelatert virksomhet. Vi har også en betydelig eiendomsportefølje i egen forvaltning.

Maxmill Group har også posisjoner i enkelte interessante teknologibedrifter og er engasjert i utvikling og produksjon av fornybar energi.